Welkom

Stichting Joods Verleden Edam wil de geschiedenis van de Joodse gemeenschap van Edam zichtbaarder maken. We onderscheiden hierin twee ‘verhalen’:

1. Die van de Joodse gemeenschap tussen circa 1779 en 1940.
2. Die van de 21 Joodse Edammers die in WOII zijn afgevoerd en vermoord.

Dit vindt u in onze activiteiten terug.

Voor de periode 2018 – 2023 zijn onze concrete doelen:

a. Het herwaarderen van de plek waar het herdenkingsmonument ‘De Tochtgenoten’ staat.  Hier ligt ook de gedenkplaat met de namen van de 21 in WOII vermoorde Joodse Edammers. Deze doelstelling is in 2020 gerealiseerd.

b. Het herwaarderen van de Joodse begraafplaats, waar 223 Joodse Edammers begraven liggen. Zichtbaar zijn nog 14 zerken.

c. Ons derde doel is het middels publicaties informatie geven over het Joods verleden van Edam, met name over haar inwoners.

d. Ten slotte is ons vierde doel om zoveel mogelijk tastbare en zichtbare herinneringen aan dit verleden veilig stellen.

Rond deze activiteiten organiseren we lezingen, publiceren we artikelen en verzorgen we lesprogramma’s en wandelingen. U vindt meer informatie op deze website.