Welkom!

Stichting Joods Verleden Edam wil de geschiedenis van de Joodse gemeenschap van Edam zichtbaarder maken. We onderscheiden hierin twee ‘verhalen’: 
1. Die van de Joodse gemeenschap tussen circa 1840 en 1940.
2. Die van de 21 Joodse Edammers die in WOII zijn afgevoerd en vermoord.
Dit vindt u in onze activiteiten terug.

Voor de periode van 2018 – 2023 zijn onze concrete doelen:

1. Het herwaarderen van de plek waar het herdenkingsmonument ‘De Tochtenoten’ staat.  Hier ligt ook de gedenkplaat met de namen van de 21 in WOII vermoorde Joodse Edammers.
(In 2020 is deze doelstelling gerealiseerd.)

2. Het herwaarderen van de Joodse begraafplaats, waar 223 Joodse Edammers begraven liggen. Zichtbaar zijn nog 14 zerken.

Help ons de toegangspoort terug te brengen! Doneer op NL43RABO0344441431 t.n.v. Stichting Joods Verleden Edam.

Rond deze activiteiten organiseren we lezingen, publiceren we artikelen en verzorgen we wandelingen. U vindt deze elders op deze site.

Ons derde doel is het middels publicaties informatie geven over het Joods verleden van Edam, met name over haar inwoners. Ten slotte is ons vierde doel om zoveel mogelijk tastbare en zichtbare herinneringen aan dit verleden veilig stellen.