ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

 

Stichting Joods Verleden Edam is opgericht op 9 november 2018 en heeft haar zetel in de gemeente Edam-Volendam.

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)
ook wel fiscaal nummer: 859341434
KvK-nummer: 73067482 

Bankrekening: NL43 RABO 0344 4414 31

Zie voor meer informatie:  Inschrijving Kamer van Koophandel

 

 

 

 

 

Doelstelling

De Stichting heeft als doel volgens artikel 3 van de statuten:

  • het meer herkenbaar maken en verbeteren van het aanzien van de Joodse begraafplaats in Edam;
  • het bij elkaar voegen van bestaande en nieuwe herdenkingstekens ter herdenking van de in de Tweede Wereldoorlog vanuit Edam weggevoerde Joden;
  • het bevorderen van de kennis over het Joodse verleden van Edam;
    en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt; daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Zie voor meer informatie: Statuten

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen.
Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit:
Mick Nolte, voorzitter
Dik Rinkel, penningmeester
Wil Spanjer, secretaris
De stichting heeft niemand in dienst en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Voor ons beleid zie het Beleidsplan

Financiële verantwoording

Zie hier voor het Financieel jaarverslag 2019
Zie hier voor het Financieel jaarverslag 2020
Zie hier voor het Financieel jaarverslag 2021