De Stichting

In 2018 is Stichting Joods Verleden Edam opgericht. Doel is om de geschiedenis van de Joodse gemeenschap van Edam zichtbaarder te maken.  We doen dit door het geven van informatie over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Edam, middels onderzoek, publicaties, lezingen, lesprogramma’s, plaquettes e.d. 

Een van de oprichters was Marco de Groot, oorlogsslachtoffer en aanklager van het Demjanjukproces.

Niet alleen met informatie en verhalen als onderdeel van de Edamse geschiedenis willen we het Joods verleden in Edam belichten. We willen dat dit ook fysiek zichtbaar in het straatbeeld van Edam. Zoals we in 2020 samen met de gemeente gedaan hebben met de plek rond  het herdenkingsbeeld De Tochtgenoten aan het Oorgat.  De gemeente heeft schriftelijk laten weten dat zij het van de begraafplaats verplaatste gedenksteen in eigendom aanvaarden en dat zij voor onderhoud ervan zullen zorgen. Zij deden dit eerder al in 1967 met de Tochtgenoten.
Nu werken we aan een herwaardering van de begraafplaats die er tegenover ligt.

Hiermee wil de stichting niet alleen recht doen aan de levens van de tientallen joden die in Edam hun bestaan vonden, maar ook aan zij die in WOII zijn afgevoerd naar vernietigingskampen.

Voor ons beleid: zie Beleidsplan

Voor ons financieel beleid: zie Financieel verslag 2020

Bestuur
Voorzitter:
Mick Nolte, 06 2242 2300
Penningmeester:
Dik Rinkel, 06 23747 728
Secretaris:
Wil Spanjer, 06 2320 4240

E-mailadres:
 info@joodsverledenedam.nl